ELS NOSTRES VALORS

Partim d’uns valors humans que orienten els nostres objectius:

  • La  utopia: Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat.
  • La solidaritat: Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans.
  • La iniciativa: Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l’esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.
  • La felicitat: Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.